Milan

Veličina svkog čoveka ogleda se u prihvatanju nečeg novog i izalazak i rutine. Svaka promena je dobra. Kao intelektualcu, rekli su mi nemoj tamo, tamo su lake žene. Drago mi je da ih nisam poslušao.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar