• Home
 • /
 • Polisa o poštovanju privatnosti

Dobro došli!

Kada koristite portal ili mobilnu aplikaciju HotOglasi, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Na ovoj stranici saznaćete:

 • Koje tipove ličnih podataka prikupljamo
 • U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke
 • Kako koristimo Vaše lične podatke
 • U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše
  lične podatke sa trećim licima
 • Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim
  podacima koje prikupljamo
 • Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u
  vezi sa Vašim ličnim podacima
 • Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja HotOglasi, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje HotOglasi, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na HotOglasi i kada postavljate oglas na HotOglasi. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, te opisa i fotografije sa postavljenog oglasa.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem HotOglasi

Podaci o načinu na koji koristite HotOglasi

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na HotOglasi, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike KupujemProdajem kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar HotOglasi. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar HotOglasi, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom HotOglasi realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima HotOglasi, te podatke o oglasima koje ste dodali na listu oglasa koje pratite.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja HotOglasi, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate HotOglasima. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate HotOglasi.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja HotOglasi, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate HotOglasi, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje HotOglasi može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje HotOglasa.

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija oglasa

Kada koristite plaćene usluge promocija oglasa na HotOglasi, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka HotOglasi. Ako koristite plaćanje putem SMS poruka, možemo sačuvati Vaš broj telefona.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

HotOglasi Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja HotOglasi (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika HotOglasi u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija HotOglasa, poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar HotOglasa. Dodatno, kada postavljate oglas na HotOglasima, prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem HotOGlasi izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o oglasima koji se oglašavaju na HotOglasi , na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja HotOglasi i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju HotOglasi nudi korisnicima.

Kako bi osnovna usluga koju HotOglasi nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija HotOglasi, npr. postavljanja i pretrage oglasa, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar HotOglasi, automatskog pamćenja lozinke za Hotoglasi, korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, HotOglasi prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Kako koristimo Vaše lične podatke

HotOglasi podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o oglasu koji oglašavate preko HotOglasi nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom HotOglasi koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar HotOglasi nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem HotOglasi, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

Vaše lične podatke HotOglasi čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. HotOglasi kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik HotOglasi, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

HotOglasi može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

 • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja HotOglasi prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje HotOglasi nudi korisnicima. To mogu biti:

 • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera HotOglasi
 • Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije Google
 • Oglašivačkih mreža, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na HotOglasi

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “Kontakt”

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na HotOglasi, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko Kontakt forme.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, HotOglasi će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja HotOglasa.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar